Anita Haxthausen Doreng

www.AnitaHaxthausenArt.dk

Første del 2020


Morgensang med Coronaklang-Acrylmaleri på læred-50cm-60cm